درباره پخش بامابوک

مجموعه ما در سال 1381 و در ابتدا به نام پخش کتاب میعاد فعالیت خود را در حوزه توزیع کتب عمومی در سطح کل کشورآغاز کرد.این مجموعه در سال 1395 به نام نشر و پخش شبگون تغییر نام داد و در حوزه نشر آثار روانشناسی شروع به فعالیت نمود و در طی این سالها با هدف توزیع کتب در میان کتاب فروشی ها و مراکز فرهنگی کشور رسالت خود را که به بار نشستن اصول فرهنگی است دنبال می‌نماید. در حال حاضر این مجموعه نماینده و عامل توزیع کتب 300 ناشر شناخته شده در حوزه کتب عمومی و کودک و نوجوان در بین کتابفروشی های سراسر کشور می باشد و با هدف تسریع در امور بازاریابی و فروش و توزیع و ارسال هرچه بهتر خدمات خود در حال فعالیت است. امید است بتوانیم با همکاری ناشرین و مراکز فرهنگی کشور در بهبودروابط و خدمات رسانی خود کوشا و پاسخگو باشیم.